Image

Obiective proiect 

Obiectivul stiintific al proiectului DIABETER este de a proiecta, rafina si consolida o abordare de terapie celulara relevanta clinic pentru a vindeca autoimunitatea diabetica, prin livrarea tintita a semnalelor apoptotice folosind ca vehicule celulele stromale mezenchimale (CSM).

Importanta acestei noi terapii consta in natura sa inovatoare, utilizarea de instrumente terapeutice deja aprobate, precum si in potentialul transfer clinic pentru dezvoltarea ei ulterioara.


Obiectivele specifice concepute pentru realizarea acestui obiectiv stiintific sunt:

 

1. Blocarea insulitei inflamatorii prin imunomodularea cu MSC ucigase;

2. Anularea autoimunitatii utilizand transfuzii repetate de MSC ucigase;

3. Restabilirea permanenta a auto-tolerantei prin himerism hematopoietic.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Axa Prioritară 1 - "Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor", Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de cercetare-dezvoltare, Tip de proiect: Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competente avansate din străinătate.
MY SMIS: 104969, Nr. contract de finanţare: 118/16.09.2016
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

statistics

Utilizatori
1
Articole
27
Afișări articole
33
© 2024 Toate drepturile rezervate www.diabeter.ro