Image

management

Nadir Askenasy (Director de proiect)


Maya Simionescu (Coordonator local activitati stiintifice)


Alexandrina Burlacu (Coordonator local activitati stiintifice)


Cristina Plesoianu (Administrator Proiect)


Paul Claus (Responsabil achizitii proiect)


Maria Tutunaru (Responsabil financiar)

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Axa Prioritară 1 - "Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor", Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de cercetare-dezvoltare, Tip de proiect: Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competente avansate din străinătate.
MY SMIS: 104969, Nr. contract de finanţare: 118/16.09.2016
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

statistics

Users
1
Articles
27
Articles View Hits
33
© 2021 Toate drepturile rezervate www.diabeter.ro