Image

implementare

1. Nadir Askenasy, PhD

2. Alexandrina Burlacu, PhD

3. Anca Violeta Gafencu, PhD

4. Mihai Bogdan Preda, PhD

5. Ioana Madalina Fenyo, PhD

6. Ana Vacaru, PhD

7. Andrei Vacaru, PhD

8. Madalina Dumitrescu, PhD

9. Violeta Trusca, PhD

10. Ana-Maria Catrina, PhD

11. Marton Fogarasi, PhD

12. Teodora Barbalata, Doctorand

13. Ana Mazilu, Doctorand

14. Radu Ionita, Doctorand

15. Mirel Popa, Doctorand

16. Ana-Mihaela Lupan, Doctorand

17. Catalina Iolanda Marinescu, Tehnician

18. Constanta Stan, Tehnician

19. Roxana Vladulescu, Tehnician

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Axa Prioritară 1 - "Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor", Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de cercetare-dezvoltare, Tip de proiect: Proiecte CD pentru atragerea de personal cu competente avansate din străinătate.
MY SMIS: 104969, Nr. contract de finanţare: 118/16.09.2016
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

statistics

Users
1
Articles
27
Articles View Hits
33
© 2024 Toate drepturile rezervate www.diabeter.ro